KOUPIT 3D POVODEŇ click for more info
image -
VKLÁDÁNÍ A POHYB DYNAMICKÝCH OBJEKTŮ
Mezi základní dynamické objekty v systému lze zařadit auta a osoby. Jejich vložením a pohybem lze rozehrát reálnou situaci, která je základem pro celý simulátor.

Vložení objektu probíhá prostřednictvím menu. U osob lze jednoduchým roletovým výběrem přiřadit vkládanému objektu příslušné parametry jako je vzhled, pohlaví, stáří případně příslušnost k nějaké složce, domovskou adresu a vkládané místo. U vozidel jsou těmito parametry značka, barva, příslušnost, domovská adresa a vkládané místo. Díky těmto parametrům lze s vloženými objekty dále pracovat nebo je třídit.

Po výběru vloženého objektu lze provést přesun na jiné místo skokem, řízením v 1.os, u osob navíc chůzí nebo během. U vozidel je pak navíc jízda na určené místo.

V případě přesunu vozidla jízdou nebo řízením v 1.os je nutné mít uvnitř kabiny minimálně jednu osobu. Nástup do vozidla probíhá jednoduše označením příslušných objektů a stiskem tlačítka s piktogramem nástupu.

Stejným způsobem jako probíhá pohyb jednotlivých objektů je možné pohybovat se skupinou objektů po jejich hromadném výběru.


x closePro další informace kontaktujte info@ochranaobyvatel.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.