KOUPIT 3D POVODEŇ click for more info
image -
ZMĚNY PROSTŘEDÍ A POČASÍ
Možnost nastavení těchto parametrů umožňuje přizpůsobit výcvikové podmínky potřebám uživatele a zároveň se tím výcvik přibližuje reálným podmínkám kladeným při řešení reálných situací.

Čas je možné nastavit v rozsahu 24hodinového cyklu. Jednotlivé hodiny odpovídají přibližné poloze slunce či měsíce a čemuž jsou přizpůsobeny i světelné podmínky. Změna času je prováděna na panelu pro úpravu prostředí tlačítky plus nebo mínus.

 

Oblačnost se nastavuje v procentech, to značí viditelnost skrz oblačnost. Procentuální hodnota je však v tomto případě přizpůsobena reálným podmínkám v prostředí, takže hodnota 100% neznamená tmu, ale pouze nevyšší možnou nastavitelnou oblačnost. Změna oblačnosti se nastavuje na panelu pro úpravu prostředí posuvníkem.

 

Déšť se nastavuje také na panelu pro úpravu prostředí vlastním posuvníkem v rozsahu 0-100% přičemž hodnota opět odpovídá nastavitelným hodnotám deště pro systém.


x closePro další informace kontaktujte info@ochranaobyvatel.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.